PageLines- CumLaude_utbildning.jpg

I företaget erbjuder vi lärarledda utbildningar utifrån våra kunders önskemål och behov inom två områden:

  • Bank och försäkring
  • Bokföring, bokslut och årsredovisning

I företaget finns mångårig erfarenhet från bankvärlden och vi har jobbat med utbildning inom bank sedan 2005. Under åren har vi utbildat många medarbetare, främst inom privatsegmentet. Genom vår egen erfarenhet av att arbeta i bank har vi en god kunskap om en banks verksamhet och framförallt kreditgivningen; kreditflödet, regelverket kring krediter, kapitaltäckning och även obeståndshantering. Självklart genomför vi också utbildningar i områden Betala och Spara.

Affärsmannaskap och lönsamhet har en given plats i alla utbildningar.

Vår ledstjärna i utbildningarna är att deltagarna ska få en förståelse för helheten och inte bara veta hur man gör utan även varför. Vi arbetar efter en verklighetsanpassad pedagogik vilket gör att praktiska och konkreta fall alltid kompletterar teoriavsnitten.

Våra lärarledda utbildningar kan skräddarsys och anpassas för just era behov och genomförs i era egna lokaler eller på internat.

Vi genomför även utbildningar inom bokföring, bokslut och årsredovisning. Vi använder själva Vismas programvaror varför det är en fördel om den teoretiska delen kan kopplas till dessa.