PageLines- CumLaude_redovisning.jpg

Våra nuvarande uppdragsgivare är mindre aktiebolag och enskilda firmor.

Vi erbjuder traditionella redovisningstjänster med:

  • bokföring, redovisning, avstämningar och delårsrapportering
  • kundreskontra, leverantörsreskontra,
  • momsredovisning och skattedeklarationer,
  • årsbokslut/årsredovisning med finansiella nyckeltal,
  • inkomstdeklaration
  • budget med flerårsplan
  • ekonomisk rådgivning och bollplank,
  • administration

Vi tar hand om hela er bokföring eller fungerar som stöd och bollplank om ni väljer att sköta den själva och vi gör bokslut både löpande för månad/kvartal om så önskas.

För  företag och  föreningar förbereder vi och gör årsredovisningen klar att lämnas till revisor alternativt så skickar vi årsredovisningens direkt till Bolagsverket och vi upprättar deklarationer åt både privatpersoner och företag.